Kategorie: Pověsti z Moravského krasu

HRADNÍ DĚVEČKY A VODNÍK

Jednou sestoupily děvečky z hradu Blanska po úzkých schodech dolů do údolí k výtoku Punkvy, aby v čisté, proudící vodě vymáchaly prádlo. Sestupovaly vesele, smějíce se a švitoříce. Vrátný, který jim otevíral dvířka, volal...

O ZALOŽENÍ VELEŇOVA A BOSKOVIC

Rod pánů z Boskovic byl slavným moravským rodem starožitným. Zakladatelem jeho byl prostý muž, nuzný ptáčník, jménem Veleň. Jeho dřevěná chata stávala tam na kopci naproti starému hradu boskovskému.

PÁNI Z DOUBRAVIC

V osamělém údolí Nežůrky na nevelikém vršku stával kdysi hrad Doubraviců a Osovských z Osova. Byli to mocní a vlivuplní páni moravští. Jejich rody dávno již vymřely. Hrady vzaly v husitských válkách za své....

PANÍ BĚTA Z OSOVÁ

Ctná a zbožná paní z Osova a na Doubravicku, počestná vdova po panu Smilu Osovském, měla pověst moudré, rozmyslné a rozšafné paní. Byla k chu­dině dobrá a štědrá, ke každému laskavá, i požívala všeobecné...

PROKLETÝ RYTÍŘ

Jednou obýval na hradě Blansku zlý rytíř. Byl postrachem celého kraje. Přepadával cestující, olupoval je i vraždil, do vězení uvrhoval a mučil. Krátce: řádil takovým způsobem, že jeho ohavné a ukrutné skutky neměly sobě...