Kategorie: Slovenské pověsti

Zakliaty zámok

Zo zbierky Janka Kráľa ako prešporského žiaka. (Prístup o oráčovi prevzatý z Prostonárodných zábavníkov.) Deti obyčajne unúvajú starších, aby im rozprávali. Tu starší človek započne: „Bol raz jeden oráč a ten vyoral jednu truhličku....

Zlatí bratkovia

Podal a rozpráva Danko Vrahobor Maškovský (Maróthy) z Novohradu. Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny, lebo mu taký rozkaz bol prišiel od kráľa. A tu mu zatiaľ pani porodila — dvoch blizných chlapcov, a...

O hlúpej žene

Počula Božena Němcová od slúžky Marky z Trenčianskej v Bal. Ďarmotách. Jeden muž mal hlúpu ženu. Opýtala sa ho raz: „Mužíček môj, len načo je tebe tá múka tam hore na padláši a toľko...

O dvanástich mesiačkoch.

Podala Božena Němcová z Trenčianskej od slúžky Marky, čo slúžila u nej v Bal. Ďarmotách. Bola jedna matka a mala dve dievky: jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju veľmi rada mala, ale na pastorkyňu...

Ľubka a Kovovlad

Podal Samo Chalupka z H. Lehoty vo Zvolenskej. Bolo to dávno; tomu už pamätníka niet. Žila u nás jedna chudobná vdova a tá mala veľmi peknú dievku, jedinicu; volala sa Ľubkou. Mater bola samá...