Friduš z Linavy

Na přelomu 13. a 14. století vlastnil hrad Račice, chránící vstup do čarokrásného Rakoveckého údolí, rytíř Friduš z Linavy. Jaké byl národnosti a jakým způsobem Račice získal, nelze spolehlivě určit. Jisté však je, že díky jeho pevnosti a nedobytnosti se stal jedním z nejmocnějších mužů Moravy. Ve znaku měl štít dělený na čtyři vodorovné pruhy, z nichž první a třetí od shora byly černo-stříbrně šachované.

Z oněch pohnutých dob se nám až do dnešních dnů dochovalo vyprávění neznámého autora, zaznamenané v roce 1896 formou fejetonu ve Vyškovských novinách.

„Bylo to na začátku měsíce května roku 1312. Na hradě Račicích, jakož i v osadě v podhradí, bylo velmi živo a veselo. Všichni řemeslníci, jako mečíři, platnéři aj. hotovovali potřebné válečné přístroje. Hrad Račice byl silně opevňován, porouchané sem tam hradní zdi byly narychlo dobře opravovány, příkopy kolem hradu prohlubovány, valy pak naváženy. Všeliké tyto práce, jakož i opravy, děly se pod dozorem samotného pána hradu rytíře Friduše z Linavy, který v té době velmi vlídně zacházel se svými poddanými. Do hradu samého přiváženy byly silné klády a velké kameny, které rovnány na hradební zdi, jakož i vně podle nich. Též i staré dřevěné stroje, jimiž metaly se kameny na nepřítele, rozestaveny vnitř podél hradební zdi. V předhradí samém na mnohých místech pak zasazeny velké kotle, sloužící ku vaření smůly a vody. Hlavní hradní most byl na husto opatřen novými silnými železnými pásy.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mohlo by se vám líbit...