O hraběti Braidovi

Koncem 17. století byly Račice i s přilehlým panstvím intabulovány hraběcí rodině Braidů z Ronsecca et Cornigliano, jejíž příslušníci pocházeli z Calabrie v Neapolském království. Jak se rodina Braidů do rakouských zemí dostala, není známo. Snad se sem přistěhovala v dobách, kdy bylo království neapolské za císaře Ferdinanda II. součástí habsburské říše. Se jménem Braida se setkáváme poprvé roku 1620 při bitvě na Bílé Hoře, kde Jan Tomáš Braida velel jako důstojník levému křídlu císařských vojsk. 20. dubna téhož roku přinutil jiný Braida, Jan Rudolf, u Plavna Švédy k ústupu.

Za prokázané služby nakonec udělil císař rodu Braidů z Ronsecca a Cornegliana 13. listopadu 1669 inkolát v českých zemích a dne 10. prosince 1674 jej povýšil do hraběcího stavu. Ve znaku měli modrý štít a na něm tři stříbrné krokve.
Račické panství bylo v roce 1682 intabulováno Karlu Antonínu Braidovi, který zemřel 27.&nbspříjna 1735 ve slezské Opavě, aniž učinil poslední pořízení. Protože jeho jediný syn byl již v té době mrtev a dva mladší Karlovi bratři nepřicházeli jako dědicové v úvahu, bylo ještě téhož roku zapsáno panství do desek Karlovu synovci Maxmiliánu Filipovi hraběti Magnis a adoptivnímu synovi Antonínu Pavlovi hraběti Braidovi. Přesto však o dědictví vypukl vleklý a nákladný právní spor, o němž se podrobně dovídáme z latinsky psaného prvního dílu kostelní kroniky, kde je v oddíle nazvaném „Život pana zakladatele místního kostela a lokálie račické“ uvedena následující historka.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Mohlo by se vám líbit...