O hraběti Braidovi

„Ve Vídni žil bratranec Karla Antonína Braidy František, který měl syna Antonína Pavla. Ten byl pokřtěn 12. července 1704 v kostele sv. Štěpána. Když Karel Antonín, pán na Račicích, ztratil svého jediného syna, chtěl, aby Račice zůstaly v rodině Braidů. A proto adoptoval tohoto, v té době sotva tříletého chlapce, a začal se starat o jeho výchovu. Za tím účelem přijal mladého kněze řádu školních bratrů, který nejen panice Antonína Pavla, nýbrž i některé syny panských zaměstnanců vyučoval ve vědách a později jim dokonce přednášel i filozofii. Z neznámých příčin však Antonín Pavel Braida, ani ne sedmnáctiletý, z Račic utekl a po devět roků o něm nebylo žádných zpráv. Objeven byl teprve až díky následující příhodě.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Mohlo by se vám líbit...