O hraběti Braidovi

Po svém útěku z Račic vstoupil Antonín Pavel Braida do vojska. Sloužil u jízdy. Jednou se stalo, že přišel do Olomouce verbovat vojáky pro svůj pluk. Když již delší dobu v Olomouci pobýval, vypukla jednoho dne krvavá hádka v odvodní místnosti. Protože důstojník, který měl mít v té době službu, snídal právě u světícího olomouckého biskupa Františka Juliána hraběte Braidy, přišel mu sem jeden z vojáků oznámit, co se stalo, a žádal, aby přišel do odvodní místnosti uvedený spor mezi rekruty urovnat. Službu konající důstojník, který se nechtěl nechat připravit o dobrou snídani, poslovi přikázal, aby vyřídil rotmistru Braidovi, aby spor vyřešil a hádající se rekruty rozehnal. Když biskup zaslechl jméno Braida, poprosil důstojníka, aby mu rotmistra Braidu představil. Když se po nějaké chvíli uvedený muž objevil před zraky biskupa, pozdravil ho a políbil mu ruku, tázal se ho František Julián Braida, zda-li se náhodou nejmenuje Antonín a zda-li není jeho příbuzným. Když dotázaný na položenou otázku přisvědčil, v ten moment prý si pan biskup neodpustil peprnou poznámku. „Ty darebáku, jakou starost jsi svým útěkem způsobil mně i bratrovi!“

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Mohlo by se vám líbit...