O hraběti Braidovi

Poté se obrátil k důstojníkovi a požádal jej, aby povolil jeho nezdárnému synovci usednout s nimi společně ke stolu a slíbil, že společně s bratrem požádají na patřičných místech, aby byla hochovi udělena důstojnická hodnost. Po nějaké době byl pak Antonín Pavel přidělen jako důstojník k vojenskému pluku Phillipi do Uher. Avšak ani zde se to neobešlo bez problémů. Nedlouho po příjezdu zabil Antonín Pavel Braida v souboji svého rytmistra, což způsobilo, že musel vojenský pluk opustit a vrátit se zpět do Olomouce. Jeho ochránce, strýc František Julián Braida, však již mezitím zemřel a jeho adoptivní otec a pán na Račicích Karel Antonín, hrabě Braida, jak se zdá, nemínil svému nezdárnému nevlastnímu synovi jen tak odpustit. A tak Antonínu Pavlovi nezbylo nic jiného, než žít znovu v úplné bídě jako zcela neznámý člověk v Olomouci. Na živobytí si vydělával žebrotou a ne právě počestnými službami.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Mohlo by se vám líbit...