O hraběti Braidovi

Zdá se, že Antonín Pavel hrabě Braida se v té době znal s jakýmsi Duadisalco guardianem františkánů v Olomouci. Vyprávělo se, že tento františkán získal pro Antonína Braidu bohatou nevěstu. Stala se jí jediná dcera jistého zemřelého obristleutnanta z Gritznerů Anna, jejíž matka byla jako vdova provdána za olomouckého radního Becka, který provozoval koželužnickou živnost. Po svatbě, která se konala v kostele sv. Mořice, přesídlili oba manželé do Vídně, kde setrvali po celou dobu soudního sporu o račické panství, který trval šest let. Nakonec císař Karel VI. rozhodl při ve prospěch mladého hraběte a advokát Polanský, který celý proces vedl, obdržel za jeho zdárné ukončení odměnu ve výši dvacet tisíc zlatých. Mezitím však hrabata Magnis, která musela neprávem získaný majetek opustit, odvezla ze zámku všechno, co bylo jen trochu možné. Vyprávělo se, že několik těžce naložených vozů zastihl ještě hrabě Braida při své cestě z Vídně do Račic. Zastavil je a přinutil k návratu.“

Z knihy pověstí PhDr. Dagmar Stryjové
Pokog swaty u nas panug

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Mohlo by se vám líbit...