O Janu Mundym

V Račicích žila v minulosti řada velmi zajímavých osobností, k nimž se váže celá řada někdy až neuvěřitelných historek. Jednou z nich byl také majitelem pyšného račického zámku baron Jan Mundy. Koupil jej v roce 1830 za 335 tisíc zlatých ve stříbře od dědiček pánů Huschků z Račicburgu. Jeho otec Vilém pocházel z Nizozemí. Uvádí se, že se narodil v roce 1758 v Monchau, ve vévodství Jülich v severním Porýní-Vestfálsku, odkud přišel roku 1773 do Brna.

Znalostí výroby jemných suken si záhy získal privilegované postavení v textilní továrně J. L. Köffillera v Brně, kde pracoval nejdříve jako soukenický tovaryš a později jako soukenický mistr. 23. ledna 1776 se mu podařilo získat měšťanské a mistrovské právo pro Brno a v roce 1781 manufakturní privilegium. V roce 1786 zahájil výrobu jemných vlněných látek a o tři roky později byl spolu se svým bratrem Michalem povýšen diplomem z 20. dubna 1789 do šlechtického stavu jako Mundy. Stalo se tak za zásluhy, které získal zřízením továrny na jemné vlněné zboží a zavedením chovu ovcí s velmi jemnou vlnou, které se říkalo kascha, od čehož vzniklo pro tkalce pojmenování kazamíráci. Inkolát mu byl udělen 31. prosince 1804.

Jak je z výše uvedeného patrné, jmění pana Viléma Mundyho utěšeně vzrůstalo, a to zejména poté, co se stal armádním dodavatelem. Proto si mohl také dovolit koupit zrušený církevní statek v Tišnově a v roce 1802 za 440 tisíc zlatých panství Veveří Bitýšku se statkem Říčany a za dalších 20 310 zlatých od náboženského fondu ještě ves Hvozdec. Vlastnictví tak obrovského majetku samozřejmě vedlo k nejrůznějším bajkám a pověstem o jeho původu. Např. v knize K. Eichlera Paměti panství veverského je uvedeno, že ve Veverské Bitýšce se o Mundyho otci dosud vypravuje následující pověst:

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mohlo by se vám líbit...