O Janu Mundym

Vilém Mundy měl tři děti. Dva syny, Jana a Bedřicha a dceru Vilemínu. Po jeho smrti (22. 5. 1805) zdědil Veveří Bitýšku a statky v Tišnově, Říčanech a Hvozdci jeho syn Jan, který si však uvedený majetek dlouho neponechal. Již v roce 1821 prodal svobodnému pánovi Bedřichu Wittinhofovi statek v Tišnově a v roce 1830 za 620 tisíc zlatých princi Gustavu Vasovi panství Veveří Bitýšku i se zbývajícími statky Říčanami a Hvozdcem, aby ještě téhož roku mohl koupit za již zmíněných 335 tisíc zlatých rakouských ve stříbře panství Račice. Také o tomto račickém pánovi se dochovala řada zajímavých historek.Vedle budování staveb sloužících pro širokou veřejnost, jako byla škola či fara, se baron Mundy věnoval také budování hospodářských zařízení. Na Výhonku v čp. 137 nechal zbudovat ovčírnu, a také dvůr Hranečník čp. 79 za Račicemi nechal upravit pro chov koní a dobytka. Mimo to dal zřídit pro koně, které velmi miloval, konírny také na dolním zámeckém nádvoří a v lese při cestě do Bukovinky nechal vybudovat jízdárnu, které se říkalo „rajčůrňa“. Aby měl dostatek vhodné pastvy pro ovce a sena pro koně, nechal vysušit močály a rybníčky, které se táhly od Podhory až k Salárni, a na jejich místě zřídil louky. Pro uvedený čin se však dostal do sporu s račickým mlynářem Tomášem Gottwaldem a s dalšími mlynáři na potoku Rakovci. Jeden ze členů staré račické mlynářské rodiny Beranů, Miloš Beran, si o celé události do svých pamětí poznamenal následující historku.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mohlo by se vám líbit...