O Janu Mundym

Baron Mundy zavedl na račickém panství ve větším měřítku chov ovcí. Pěstovaly se druhy výborné jakosti s velmi jemnou vlnou, která se spřádala v Pístovicích a v Podomí, kde byly tkalcovny, které však po Mundyho smrti postupně zanikly. Kvalita vlny byla na tak vynikající úrovni, že na světové výstavě v Paříži za ni baron Mundy dokonce získal zlatou medaili. V letech 1836 – 1845 se v Račicích chovalo průměrně kolem 2 780 kusů ovcí, pro jejichž sušení po umytí a pastvu před stříháním vlny bylo potřeba 23 jiter a 1 349 sáhů pastvin, tj. 13 ha a 72 arů. Při příznivém počasí trvalo sušení ovcí 13, popřípadě 14 až 16 dnů, a to i s nedělemi a svátky.
O celkovou správu račického panství pečovalo v době jeho vlastnictví baronem Janem Mundym celkem čtrnáct úředníků. Z doby, kdy zde byl lesmistrem Klement Czech, se nám dochovala i následující veselá historka o tom, jak se pokoušeli na kouřimském panství chovat v lese místo bažantí zvěře slepice. Má název „Hony na slepice aneb hajný v kurníku“.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mohlo by se vám líbit...