O Janu Mundym

Dne 19. března 1859 se sešla k obecnímu sezení devítičlenná rada pro vnitřní Brno, aby podumala o dobrozdání nadlesního Czecha. Rada moudrých byla celá nadšená, že bude postaráno o zvýšenou honební zábavu a užitek, a rozhodla nasadit domácí slepice v honebním obvodu kouřimského panství a je v lese k honbě vychovati. Bylo nařízeno postavit prostornou boudu a zakoupit potřebný počet kvočen s kuřaty. Řediteli Záborskému také poslali v originále Czechův návod. Záborský 27.&nbspčervna 1859 sděloval do Brna, že zakoupil od podřízených revírníků 164 kuřat, která vysadili v lesní trati Hora u České. Pro slepice postavili ne boudu, ale skoro pevnost, protože na ni spotřebovali 213 prken a 3 410 hřebíků. Hajným nad slípkami jmenovali penzistu Hornocha z Inačovic, kterého ředitel zvlášť velebil jako mimořádně povolaného, protože Hornochův předek byl v roce 1777 vrchním lovčím na hradě Veveří.

Jakou vážnost požívaly lelekovské slípky, dokazuje nařízení, že při jejich krmení musel být přítomen tamní lesní nebo alespoň adjunkt. Kuřatům se musela sypat prosná kaše smíchaná s jemným pískem, aby ji nemohl ukrást hajný Hornoch, který lesní slípky hlídal. Zrno nakupoval sám lelekovský revírník. Už 17. července byl ředitel Záborský z nového mysliveckého experimentu vyděšený a starostlivě psal do Brna, že ze 164 vysazených kuřat je plných 80 kohoutů. Tak vysoký počet kohoutů prý nesmí za žádných okolností zůstat, protože kohouti jsou vůči sobě agresivní a neustálými vzájemnými potyčkami mezi sebou se úplně vyvraždí. Závodský tehdy navrhoval, aby se k chovu ponechalo jen málo kohoutů a z většiny se měli stát kapouni. Kapouni prý mají jemnější maso a budou tak i cennější trofejí.
Srovná-li se doporučení račického polesného, že správný poměr měl být jeden kohout na třicet slepic a že ve skutečnosti vypustili do honitby 80 kohoutů a 84 slepic, vzniká dojem, že lesní personál se chtěl zavděčit nimrodům z městské rady tím, že po lese bude pobíhat hodně pestrobarevných velkých kohoutů, aby se do nich radní mohli strefit lépe, než do nenápadných slepic.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Mohlo by se vám líbit...