O obléhání hradu Račice biskupem Janem Železným

V roce 1434 zdědil hrad a panství Račice po svém mrtvém otci Petru II. Strážnickém z Kravař jeho syn Václav, který patřil k předním vojevůdcům husitů. Byl nejen dobrým a statečným vojákem, ale i lstivým válečníkem. Svědčí o tom příhoda spojená s obléháním hradu Brumova.

V roce 1422 oblehlo vojsko olomouckého biskupa Jana Železného hrad Brumov, chráněný husitskou posádkou v čele s majitelem hradu panem Bočkem Kunou z Kunštátu. Václavovi bylo jasné, že pokud se nestane nějaký zázrak, posádka hradu již dlouho nedokáže odolávat mocnému náporu nepřátel. Proto nechal za pomoci svého přítele pana Václava z Boskovic a Černé Hory rozšířit mezi nepřáteli zprávu, že obklíčené posádce spěchá na pomoc silný sbor husitů. Když se tato zvěst donesla až k uším velitele, který se svými vojáky již po tři týdny hrad neúspěšně obléhal, přerušil boj a dal příkaz ke stažení jednotek do bezpečí ke Kroměříži. Když se o celé věci dozvěděl biskup Jan Železný, poručil svému nejlepšímu vojevůdci Herburtu z Fulštejna, aby oblehl a dobyl jeden z nejpevnějších Václavových hradů, jímž byly Račice.

Pages: 1 2 3

Mohlo by se vám líbit...