POSLEDNÍ PÁN Z BOSKOVIC

Slavný rod moravský, pánů z Boskovic vyhynul Janem Šemberou, který byl jeho posledním potomkem po meči. Zemřel, jsa stár teprve 54 léta.

O panu Šemberovi kolovaly všeliké povídačky utrhačné, a o jeho osudu po smrti zachovaly se pře­mnohé pověsti.

Ovšem zavdal pan Šembera svým rozkošnickým životem a svými prostopášnostmi k tomu dosti příčiny, a lze-li věřiti nepověřené a nepotvrzené zprávě, svým činem, jímž prý obelstil pány minority v Brně, popudil na sebe všechny mnichy. Vždyť prý lstným činem páně Šemberovým byli tuze zkráceni a přišli o značné statky, které prý jim předek Šemberův ve smrtelných úzkostech odkázal.

Dle historie byli páni z Boskovic velikými příznivci kláštera minoritů v Brně. Léta Páně 1306 vystavěli vyhořelý klášter, jak jest zaznamenáno v klášterní kronice.

Dle pověsti prý i klášter založili. Že jej také hojně nadali, z dějin kláštera a pánů z Boskovic jasně vysvítá. Později Archleb z Boskovic prý na úmrtním loži nařídil, že, kdyby rod jeho po med vyhynul, všecky statky a jmění pánů z Boskovic klášteru minoritskému mají připadnouti, což ovšem není nikde historicky zjištěno.

I sám pan Šembera byl příznivcem kláštera a kostela minoritského, který dal skvostně obnoviti, ačkoliv byl jinak velmi svobodomyslný a odchyloval se od víry katolické.

Pan Šembera neměl synův, měl jen dvé spanilých dcerušek, Annu a Kateřinu, proslulých krasavic. Obě byly provdány za pány z Lichtensteinu. Šembera je velmi miloval.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...