POSLEDNÍ PÁN Z BOSKOVIC

„Jaký měl čestný a zbožný počátek ten vznešený, ctný a pobožností proslulý moravský rod prostým ptáčníkem Veleněm, a končí tak bídně a hanebně!“ volali bratři minoritě a kvardiánovi zle láli, že k panu Šemberovi jel, tolik mu důvěřoval, a důležitou listinu z ruky dal.

Kvardián se bránil, seč byl a uměl. Hned si zavolal učeného právníka, napsali žalobu na pana Šemberu a k právu církevnímu i zemskému soudu ji odeslali. Leč všechno bylo marno. Důkazů nebylo, pan Šembera vše popíral, vše za lež a nesprávnost označil a bránil se statečně.

Pře se ovšem vlekla dlouho, až do samého jara. Pan Šembera stále postonával, jeho stav se horšil ode dne ke dni, až nastali poslední dnové jeho života.

Zemřel v náručí svých spanilých dcer, blažen, že jim zanechal jejich dědictví a statky, jichž ještě nebyl promarnil. Skonal tiše dne 30. dubna r. 1597 na zámku bučovickém a pochován byl slavně v minoritském kostele v Brně, což nedosvědčuje, že by byl pan Šembera tak špatně tam zapsán.

Zlá pomluva však pokálela dobré jméno posledního z rodu slavných Boskoviců a žila a žije podnes v mnohých pověstech.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...