POSLEDNÍ PÁN Z BOSKOVIC

Po smrti pána z Boskovic roztrušovaly se divné věci. Prý, když umíral, sám satanáš čekal již u jeho lože, aby schvátil bezbožnou jeho duši. Jakmile prý ji vypustil z hříšného těla, lítý čert ji uchvátil, do Brna odnesl, tam v klášteře minoritu v kostele ji po zemi vláčel, načež odvláčel ji po kamení a hloží do Obřanské jeskyně, kde se země otevřela, plameny vysoko vyšlehly, a satan s duší rovnou do pekel zajel.

V oné jeskyni v divokém údolí svitavském zůstala prý dosti široká skulina, kde se byla země otevřela. Odvážní lidé chodili na ni se dívat. A pověrčiví, kdož šli kolem, se křižovali a šeptajíce modlitby, úzkostlivě k jeskyni hleděli. Myslili, že každou chvíli z jeskyně čert vyletí a je uchvátí. Avšak nikdy nic takového se nestalo.

Jeskyně ona zvala se také „Šemberlou“. Povídalo se, že v ní často pan Šembera za živa dlíval, v tajnosti tam hodoval a radovánky s kamarády a sličnými ženami slavil. Prý i poklady v jeskyni ukryl. Sám čert je hlídá. Jen šťastlivec, v neděli narozený, čáry a kouzly o pašijových slavnostech může ony spousty peněz vyzvednouti. Svítí prý v oné skulině, v níž zmizel satanáš s ubohou duší.

Na tom však není ještě dosti. Byl to příliš malý trest na pana Šemberu, že ho ďábel odnesl. On musel trpěli za svůj hřích ještě více. K povídačkám nejnemožnějším o ubohém pánu časem přidaly se nové.

Očitý svědek prý vypravoval: „O půlnoci otevírají se vrata brněnského domu páně Šemberova — a z vrat vyjíždí pak šedivý hřebec, z jehož nozder a očí oheň srší. Na koni sedí sám satanáš, který koně strašné mučí a žene až ke klášteru, kde kůň zastaví, úzkostlivé řehce a zvedá jakoby prosebně hlavu, načež ho ďábel žene Kobližnou ulicí z města ven. Kůň uhání temnou nocí dále a dále, provázen a štván vzteklými psy ohnivými. Ženou ho seč jsou, a čert do něho bije. Letí úprkem přes Zábrdovice, přes hory a doly až do jeskyně „Šemberky“, kde se země otevírá a z ní šlehají obrovské plameny, do nichž sivý hřebec se svým černým jezdcem skočí. Země se nad nimi opět zavře, až na malou skulinu, která se nikdy nemůže zavříti. Onen hřebec je pan Šembera sám“.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...