POSLEDNÍ PÁN Z BOSKOVIC

Hned potom napsal v zimničném spěchu list, s nímž vyslal spěšného posla do Brna k pánům páterům minoritům. Zval v něm kvardiána k sobě a vyzýval ho, aby všecky listiny týkající se onoho odkazu předka jeho přinesl s sebou, aby vše pan Šembera mohl uspořádati a movité i nemovité jmění klášteru odkázané do rukou jeho odevzdati, neboť se cítí velmi nemocen a ví, že spočteni jsou dnové jeho života.

List posledního pána z Boskovic učinil na bratry minority veliký dojem. Točila se jim nad náramným bohatstvím hlava, a kvardián nečekal na druhé vyzvání. Ihned vyhledal všecky listiny a přijel s nimi na zámek v plné důvěře, tváře se předůležitě a vážně.

Pan Šembera, bled, rozčilený a zchvácen nemocí seděl ve své lenošce u krbu, do něhož pilně přikládal, podávaje si sám kleštěmi silná polena.

Kvardián uveden sluhou vešel, a již u dveří vzta­huje ruce k nemocnému, živě hovořil: „I pozdrav tě milostivý Pán Bůh, pane Šembero, — jak se vede?“

„Aj, vítám tě, důstojnosti —a děkuji za poptání. — Jak vidíš — zle jest se mnou. Ani vstáti nemohu — abych tě uvítal“, mluvil slabým hlasem domácí pán a obraceje se ke komorníkovi, nařizoval: „Postav sem křeslo pro jeho milost a přines vína — ohnivého uherského — rychle.“

„Díky, milý pane Šembero. Tak, špatně je ti?“

Bůh tě potěš!“ ukláněl se kvardián a podával obě ruce svému hostiteli.

„Již spočteni jsou dnové mého života, pane. — Jsi přelaskav, žes nemocného navštívil.“

„I nebude tak zle. — Spolehejž na milost Boží. Modleme se. — Netřeba zoufati“, promlouval kněz kazatelským způsobem. Pan Šembera, přemáhaje nepokoj, úskokem pohleděl na svého hostě a ukázal na křeslo, které komorník postavil ke stolku naproti panu Šemberovi.

Za chvíli přinesl sluha na stříbrném podnosu dva skvostné, pozlacené poháry a stříbrnou konvici s nejlepším vínem, jaké sklepy pána z Boskovic chovaly.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...