Pověst o založení Račic

První písemná zmínka o městysi Račicích pochází z roku 1227 a nachází se v testamentu Kojaty z Hněvína Mostu (dnes Most v Čechách), který je také prvním historicky doloženým šlechtickým majitelem Račic. Pocházel ze starobylého panského rodu Hrabišiců, jehož členové zastávali ve své době v Čechách nejvyšší úřady. V erbu měli zlatý štít a na něm dvoje křížem přes sebe položené hrábě, každé o šesti kolících. Kojata Hrabišic měl za manželku Vratislavu. Jejich manželství však zůstalo bezdětné, a proto krátce před svou smrtí odkázal vsi Račice a Drnovice svým dvěma neteřím Eufemii a Svatonii, které se podle prastaré pověsti zaznamenané v roce 1794 v račické farní kronice také staly zakladatelkami hradu budovaného pravděpodobně na místě dnešního zámku.

Pověst vypráví: „Poté, co pan Kojata z Hněvína Mostu učinil poslední pořízení, vyzpovídal se ze svých hříchů a přijal poslední pomazání, odešel na věčnost. Jeho šlechetnou duši oplakávali mnozí, mezi nimi i jeho dvě neteře Eufemie a Svotonie, které svého strýčka nevýslovně milovaly. A měly také proč. Vždyť díky jeho závěti se staly majitelkami poměrně rozsáhlého panství na Moravě, ke kterému patřily vedle několika menších vsí a malého vladyckého dvorce Drnovic u Vyškova také neprostupné hvozdy a hluboké lesy prvních výběžků sem zasahující Drahanské vrchoviny. Když první smutek pominul a nastaly opět veselejší dny, rozhodly se obě dívky odjet na Moravu a obhlédnout své nové državy. Nevybraly si k tomu sice zrovna nejpříhodnější dobu, byl totiž podzim spojený s nepříjemnými plískanicemi a ranními mlhami, které se jako těžký smuteční závoj vznášely nad uplakanou krajinou, ale to naprosto nemohlo dívky odradit od jejich záměru. Svolaly doprovodnou družinu a po několikadenním úmorném putování spletí nekonečně se táhnoucích hvozdů a blátivých cest konečně dorazily k cíli své cesty, vladyckému dvorci v Drnovicích, kde již byly netrpělivě očekávány početnou strýcovou služebnou čeládkou. Po několika pošmourných dnech, vyplněných neustálým deštěm a četnými bouřkami, přišlo opět několik nádherných dnů s blankytně modrou oblohou a příjemně hřejivými paprsky zářivého podzimního sluníčka, které přímo lákaly k vyjížďce.

Pages: 1 2 3 4 5

Mohlo by se vám líbit...