Příběh prosincové noci roku 1805

Počátkem prosince 1805 byla svedena nedaleko Račic krvavá bitva, ve které francouzský císař Napoleon Bonaparte porazil vojska dvou nejmocnějších panovníků tehdejší Evropy – ruského cara Alexandra a rakouského císaře Františka. Bitva vešla do historie jako bitva tří císařů u Slavkova. V souvislosti s ní se v Račicích dochovala i jedna velmi zajímavá, avšak málo pravděpodobná historka, která se dědila z pokolení na pokolení v rodině Josefa Horníčka, jehož prababička sloužila v té době na zámku jako kuchařka.
„V mrazivý pošmourný večer po prohrané slavkovské bitvě se objevil před branami zámku podivný průvod. Skupina zbědovaných, ušpiněných a prokřehlých vojáků doprovázela povoz, na kterém byli přepravováni z bitevního pole za linii fronty mrtví vojáci. Obyvatelům zámku bylo divné, proč velitel jednotky tak obezřetně zjišťuje, zda-li na zámku není náhodou uhnízděn nepřítel. Po několikerém ujištění, že tomu tak opravdu není, se objevil před užaslými zraky zámeckého obyvatelstva v celé své majestátnosti velice zkřehlý rakouský císař František, který vylezl ze změti mrtvých těl padlých vojáků.

Pages: 1 2 3

Mohlo by se vám líbit...