Příběh prosincové noci roku 1805

Poté císař i se svou doprovodnou suitou přijal pohostinství na zámku. A protože tu noc byla opravdu pekelná zima a jeho císařské veličenstvo bylo cestou oním neobvyklým dopravním prostředkem velmi prokřehlé, poručilo, aby mu zámecká kuchařka svařila víno. Horníčkova prababička, která příliš němčinu neovládala, císařův rozkaz špatně pochopila, a místo vína svařila vzácné návštěvě pivo. Když se císař přineseného nápoje, z něhož se příjemně kouřilo, napil, otřásl se odporem. Důstojníci, sledující každý, i sebemenší pohyb svého vrchního velitele, strnuli. Domnívali se, stejně jako císař sám, že na zámku je usilováno o jeho život. Když se celá věc vysvětlila, věnoval pobavený panovník dívce, která oním nedorozuměním způsobila takový poplach, na památku zlatý peníz, který byl poté po dlouhou dobu uchováván v Horníčkově rodině jako vzácná památka. Kam se nakonec poděl, není však známo.“

Pages: 1 2 3

Mohlo by se vám líbit...