O obléhání hradu Račice biskupem Janem Železným

Chtěl se tím panu Václavovi pomstít nejen za jeho obratnou lest, ale také za to, že posádka račického hradu často podnikala loupeživé výpravy do okolí Vyškova, který byl majetkem olomouckého biskupa.

Račice v té době patřily mezi nejvíce a nejlépe opevněné hrady Moravy. Biskup Jan Železný vystihl okamžik, kdy měl hrad jen nepatrnou posádku vedenou Ctiborem z Drnovic, Mikulášem z Bučovic a Janem Zubem. Osazenstvo hradu se dlouho a statečně bránilo mnohanásobné přesile. Herburt z Fulštejna ztratil díky dobře mířeným střelám vypouštěným z úzkých střílen a díky těžkým kamenům padajícím z hradeb a cimbuří na útočníky mnoho svých vojáků. Při posledním, a snad i nejprudším útoku na hradby, byl šípem vypuštěným z cimbuří smrtelně zraněn i sám velitel oblehatelů Herburt z Fulštejna. Okamžitě byl naložen na vůz a odvezen do Vyškova, kde krátce na to zemřel. V té době však již byl osud obhájců hradu zpečetěn. Poté, co padli všichni tři již před tím těžce zranění velitelé, se prořídlá hrstka obránců po dalším prudkém útoku obléhajících biskupu Janu Železnému vzdala. Část z nich byla na místě popravena, zbytek byl odvlečen do vězení ve Vyškově, odkud se již nikdo z nich nevrátil.

Pages: 1 2 3

Mohlo by se vám líbit...