Popeluša

Prám tu dal kráľ po ulicách oznamuvať, že sa chce ženiť; ale poneváč ešče žádnú takú nevidel, která by jemu v kráse vyrovnala sa, aby všecky panny ustanovili sa do jeho palácu, kde kratochvíle ve dne v noci trvajú. Naše dve sestry, jak to počuli, pomysleli si, že však i ony sú prám z kráľovského rodu a šli rovno ku kráľovskému palácu, kde od muziky až tak srdce tahané bolo.

Keď dnu vejšli, prám mladý kráľ na svojem nádherném trúne sedel; které, keď videl, veľmi láskave privítal a sa jím uklonil a predné místo jim vykázal. Kde div na div, tyto dve prevyšuvali krású a odevem všecky jiné okoličné panny. Ale predcaj mladý kráľ ze svého trúnu dolu nezešel. Tu hned inší páni s nima tancuvali, úprimne sa zhovárali a známosť si urobili; len že nikdo neosmelil sa predcaj opýtať, že odkáľ sú a kterého kráľa.

Mysleli si, že sú v raji a03 popel zabávali sa tu za celý mesác, až jim prišlo na mysel, že aj domov način nazreť. Keď sa odebírali, moseli prisľúbiť, že aj na druhý ráz prindú; čo ony vďačne prisľúbili. Až keď svoj zámek videli, pripomenuli si, že čo asi Popeluša od toľkého času doma robí, která hned od počátku, vidúc se býť samú, bola veľmi veselá a zlostné sestry jej ani na rozum neprišli.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mohlo by se vám líbit...