Sirôtky

A keď mu ešte vyrozprávali, ako sa im to už teraz vodí, ako ich ten nový tatuško bije, ako sa oko materino nikdy na nich neohreje, vtedy ešte len zhrozil sa ten posol boží nad tým, čo jeho neposlušnosť narobila. Padol na kolená a od toho času nikdy inšie neurobil, len sa modlil Pánu Bohu, aby tie dietky pre tú jeho neposlušnosť takú velikú pokutu netrpeli. Na mnoho, mnoho modlenia dal sa uprosiť Pán Boh; prijal posla na milosť a rozkázal mu, aby dušičky všetkých tých dvanástoro dietok k nemu priniesol.

Tu posol boží ako tuhý sen priľahol jednu noc na prsia tým dvanástim dietkam a v tom tuhom sne, sám Pán Boh zná ako, pobral z nich dušičky a priniesol ich do neba pred Pána Boha. Pán Boh ale pokládol ich hneď ako malé hviezdičky na nebeskú oblohu, kde ešte aj teraz ako Sirôtky ligocú sa ticho za jasnej noci.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...