Sirôtky

Vysvětlivky
1Zvláštnosti pohovoriek a porekadiel ako i daktorých výrazov reči zachované sú podľa hovoru malohontského.
2„pasť“, t. j. vňadidlo, der Köder; potom i pasca, die Falle. „Ani masti, ani pasti“, t. j. niet spôsobu niekoho navňadiť, opatriť tým, čím by si žiadal. Napospol: niet ničoho, čo treba. — P. D.
3potil sa v práci
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...