Sirôtky

I díval sa Pán Boh z vysokého neba na všetko, ako tá žena s jeho božím darom hospodári, a nahneval sa nad jej neprávosťou veľmi. Zavolal teda svojho posla, aby posol tašiel povedať smrti, žeby tú ženu priviedla pred jeho božský trón, skôr ešte akoby do väčších neprávostí upadla. Posol šiel vykonať podľa rozkazu a že práve večer dostúpil na zem a príbytok tých dvanásť sirôtok bol mu po ceste, zažiadalo sa mu veľmi poznať tú rodinu, o ktorú Pán Boh tak milostivo pečuje. Ako starý žobráčik vstúpil do toho domčeku, že či by ho len túto jednu noc neprenocovali. I obzrela sa vdovica na starého žobráčika, a keď videla, že je len žobráčik, začala sa mu vyhovárať, že ho ona veru nemá ani čím ponúknuť, ani kde uložiť, aby len tašiel ďalej, azda ho dakde inde prijmú. Ale keď žobráčik len prosil a prosil sa, že takto a takto, on jesť nepotrebuje a uloží sa hockde do kútika, tak mu vdovica na veľa prosenia dovolila ku dverám do kútika si sadnúť.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mohlo by se vám líbit...